ALLES OVER ISOLATIEGLAS

Isolatieglas bestaat al meer dan 50 jaar. In die tijd heeft het product zich ontwikkeld tot een high-tech product dat verschillende stadia heeft doorlopen. Gewoon dubbelglas verbeterde de isolatiewaarde al sterk ten opzichte van enkel glas, maar er zat veel meer potentieel in qua isolatiewaarde. Door het toepassen van een flinterdunne zilvercoating kreeg het dubbelglas ineens een veel betere waarde. Door de spouw te vullen met argongas werd de isolatiewaarde nog verder verbeterd. Al jarenlang is dit type glas, bekend onder de verzamelnaam HR++, het meest toegepaste isolatieglas.

HR++ beglazing is isolerend dubbelglas dat bestaat uit twee glasplaten (waarvan één met een uiterst dunne zilvercoating), die met behulp van een zogenaamde afstandshouder aan de randen aan elkaar zijn verbonden. De rand van het glas wordt afgesloten met een speciale kit, waardoor een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas wordt bij standaard dubbelglas gevuld met lucht. Bij HR++-isolatieglas wordt deze tussenruimte gevuld met argongas.

Triple-beglazing kan extra isolatie bieden door een extra ruit toe te voegen met behulp van een tweede afstandshouder aan het HR++-glas. Hierdoor ontstaat een zogenaamde triple-beglazing met een nog betere isolatiewaarde. Het nadeel van triple-beglazing is dat het door de dikte meestal niet in de bestaande kozijnen past. Met andere woorden, als je triple-beglazing wilt toepassen, moeten meestal ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, zelfs als de bestaande kozijnen nog prima in orde zijn.


Vacuümglas is de oplossing om een veel betere isolatie te bereiken zonder de kozijnen te hoeven vervangen. Vacuümglas is een product dat al lang bestaat, maar nog niet op grote schaal werd toegepast vanwege de relatief hoge prijs in vergelijking met de energieprijzen. Met de sterk gestegen energieprijzen en de onzekerheid over de verdere ontwikkeling hiervan staat vacuümglas weer sterk in de belangstelling.

Vacuümglas, net als dubbelglas en HR++-glas, bestaat uit twee glasbladen die aan de randen aan elkaar verbonden zijn. Vacuümglas heeft net als HR++ een uiterst dunne coating op één van de glasbladen. Het grote verschil zit in de 0,3 mm vacuümruimte tussen de 2 glasbladen. Hierdoor is de isolatiewaarde van vacuümglas zelfs beter dan die van triple-beglazing, en past het in vrijwel elk kozijn. Bij vacuümglas heb je wel kleine afstandshoudertjes tussen het glas om te voorkomen dat het glas tegen elkaar komt. Wanneer je door het glas naar buiten kijkt, vallen deze eigenlijk niet of nauwelijks op.
In de onderstaande tabel staan de zogenaamde U-waarden van de diverse glassoorten vermeld. De U-waarde (vroeger de K-waarde) geeft het verlies aan warmte weer, uitgedrukt in Watt per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten per m2 glasoppervlak, dat door het glas in de tijd verloren gaat. Hoe lager het getal, hoe beter de isolatiewaarde.

VACUÜMGLAS

Voor de geïnteresseerde lezer – dit is wat vacuümglas uniek maakt:
Warmteverlies door glas vindt plaats door:

Straling: Met straling wordt de infraroodstraling bedoeld, de warmte die je voelt bij een centrale verwarming of lamp. Door de straling te verminderen kan je warmteverlies tegengaan. Dit wordt gedaan door middel van een coating van zuiver zilver, die weinig warmte uitstraalt.
Het oppervlak met de grootste stralingscoëfficiënt (0,97) is een mat zwart oppervlak. Daarom zijn kachels ook meestal zwart, omdat ze het beste stralen. Zilver straalt veel minder uit, namelijk 10% van zwart, en heeft een waarde van 0,10. Glas heeft een stralingswaarde van 0,94. Door een zilverlaagje op het glas aan te brengen, daalt de stralingswaarde van het glas van 0,94 naar 0,10. Hierdoor neemt het warmteverlies door het glas af, en draagt het grotendeels bij aan de verbetering van de isolatiewaarde.

Geleiding: Warmte gaat verder verloren door geleiding. Zowel glas
als een stilstaande luchtlaag hebben een warmtegeleidingscoëfficiënt.
Die van glas is 0,8-0,9 en die van lucht is 0,024. Argon heeft een coëfficiënt van 0,016. Daarom wordt bij een HR++-ruit argon toegevoegd aan de spouw. De verbetering van de isolatiewaarde bij HR++ door argon toe te voegen is relatief beperkt. De grootste winst zit in de toepassing van de zilvercoating, die het glas een zogenaamde lage emissiviteit geeft.

Stroming: Lucht of argon in de spouw van isolatieglas kan gaan
stromen, wat ook wel convectie wordt genoemd. Hierdoor wordt warmte als het ware van binnen naar buiten getransporteerd. De glasindustrie heeft dus al veel gewonnen door de toepassing van een coating op het glas en in mindere mate door argon aan de spouw toe te voegen. De echte winst zit echter elders.

Vacuümglas, net als HR++, heeft een dunne zilvercoating op één van de glasbladen. Wat vacuümglas uniek maakt, is het vacuüm, waardoor er geen geleiding door de spouw plaatsvindt, aangezien er geen lucht aanwezig is. Bovendien vindt er in een vacuümruimte geen stroming plaats, waardoor de U-waarde van het glas van 1,2 naar 0,4 daalt. Zo weten we ook wat de invloed van geleiding en stroming is.
Vacuümglas heeft wel net als HR++ randinvloeden. Daar waar het glas aan elkaar verbonden is, aan de randen, is een soort koudebrug aanwezig die een kleine invloed heeft op de isolatiewaarde van het gehele pakket. Dit is altijd oppervlaktegerelateerd.

Door het lage warmteverlies bij vacuümglas is er een verhoogde kans op condensvorming aan de buitenzijde van het glas. In het voor- en najaar koelt het glas aan de buitenzijde af, en vocht in de lucht condenseert daarop, zoals bij een auto die buiten staat. Condens aan de buitenzijde kan als hinderlijk worden ervaren, maar dat wordt vooral veroorzaakt door de hoge isolatiewaarde, wat dan wel weer een pluspunt is. Een bijkomend voordeel van vacuümglas is de zeer hoge geluidsisolatie van het glas, tot wel 39 dB, afhankelijk van de dikte.

Kortom, door de toepassing van vacuümglas wordt niet alleen veel energie bespaard, maar krijg je ook een aanzienlijke verbetering van het wooncomfort en een vergroting van het leefoppervlak doordat je dichter bij de gevel kunt verblijven.

Merken vacuümglas:
Er zijn verschillende merken vacuümglas op de markt die voldoen aan het zogenaamde BENG-criterium (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Deze producten hebben allemaal een vergelijkbare werking, net als de verschillende merken HR++-glas. Zo zijn er de merken Bengglas, Fineo en Vacuver. Kijk bij de vestigingen van Glass Inside welk product zij voeren. Je vindt de vestigingen door op de onderstaande link te klikken.

een overzicht van de glassinside producten